Att hantera det digitala världen och de aktiviteter vi gör i den digitala världen är det mycket viktigt att öka fokusen.

Många tror att teknikens överdrivna inverkan på livet har lett till förlust av fokus och har orsakat många distraktioner i våra liv. Huvudproblemet är dock inte själva tekniken utan hur vi använder den. Till exempel är smartphoneaviseringar, som mestadels är utformade för att öka prestanda och produktivitet , de mest distraherande om de inte hanteras korrekt. Många aviseringar som skickas från meddelandeappar, sociala nätverk , spel och till och med banktjänster kommer att ändra våra tankar och fokus från ett ämne till ett annat. För att lösa detta huvudsakliga och uppenbara problem måste vi leta efter en alternativ lösning som en kalender.

Om du vill använda kalendern för att hantera aviseringar måste du först stänga av alla aviseringar på din smartphone och PC. Använd sedan kalenderappen på plattformen för att ställa in specifika tider på dagen för att kontrollera aviseringar för varje kategori av tjänster; ställa till exempel ett kalenderavtal klockan 10:00 varje dag för att påminna dig om att kontrollera textmeddelanden.

Många användare i teknikvärlden letar efter en online-applikation eller -tjänst för att öka sitt fokus och kontrollera sina sinnen på grund av deras stora intresse för dagens verktyg. Som svar säger sådana managementexperter att verktyg och applikationer inte behövs, och att alla verktyg som behövs för produktivitet är tillgängliga för allmänheten. Faktum är att användare kanske inte behöver den nya appen om de lär sig att använda tillgängliga appar. Lojalitet till ett operativsystem och plattform kommer också att arbeta för att hålla appar fokuserade och lärande. Slutligen rekommenderas det bara att du laddar ner och installerar den nya appen när du har ett specifikt nytt behov. Som ett resultat finns det i de flesta fall inget särskilt behov och du frestas bara att prova nya applikationer.

För att öka fokuset på den digitala världen, det vill säga den aggressiva sfären av fokushantering, är kanske den första frågan vilken applikation och programvara som ska användas. Intressant nog är den bästa appen för detta ändamål timern, som finns tillgänglig på alla plattformar och operativsystem. Glöm inte att fokusera på att fokusera på ett mer värdefullt ämne och mål under en längre tid. Därför kommer en timer lätt att hjälpa oss att mäta aktuellt fokus (noggrannhetstid på ett användbart ämne) och sedan öka fokus när tiden gradvis ökar.

Det ultimata sättet att öka det digitala fokuset är att skapa ett utrymme utan närvaro av digitala strukturer. För detta ändamål måste vi först ange en viss tid på dagen, veckan eller månaden för att ange ett utrymme fritt från digitala element. Definiera denna kurs i ditt schema och håll dig fast vid den.  Ange sedan ett utrymme i hemmet eller på arbetsplatsen som inget digitalt element har rätt till. Slutligen, njut av tid och rum utan digital utrustning och använd den för djupare tänkande och ökat fokus.

källa: zoomit

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *